På Pocketogram strävar vi alltid efter att minimera vårt ekologiska fotavtryck och på bästa möjliga sätt ta ett socialt ansvar.

2009 introducerade vi FSC certifierat papper till alla våra trycksaker och från och med 2011 klimatkompenserar vi även våra trycksaker genom ANTALIS. Självklart tar vi även vårt producentansvar genom att vara medlemmar i REPA. Läs gärna mer genom att klicka på länkarna här ovanför.

Miljöpolicy

Pocketogram strävar i sitt arbete efter att minimera effekterna av företagets verksamhet på miljö och klimat.

Det gör vi genom att:

  • följa gällande lagar och förordningar.
  • välja förpackningar och emballage som har minsta möjliga miljöpåverkan och i högsta möjliga mån är återvinningsbara.
  • i största möjliga mån välja underleverantörer som har en miljöpolicy och arbetar efter denna.
  • välja transportalternativ för varor och material som har minsta möjliga miljöpåverkan.
  • vid persontransporter i första hand välja tåg eller andra miljövänliga alternativ om det är praktiskt och tidsmässigt möjligt.
  • rekommendera miljövänliga alternativ och lösningar framför andra och verka för att dessa är attraktiva även vad gäller pris och kvalitet.
  • kommunicera miljöpolicyn och andra miljödokument så att den är känd och förstådd av alla medarbetare.
  • sträva efter att hela tiden förbättra miljöarbetet och minska klimatpåverkan.

Några praktiska exempel

För att vår miljöpolicy inte bara ska bli tomma ord ger vi här några praktiska exempel inom de områden vi bedömer har störst påverkan.

Transporter

Transporter av varor har en stor påverkan på de utsläpp som sker. Under 2019 har en debatt om transport av luft varit aktuell i media. Här har vi i alla år försökt tänka till, och vi vill hävda att vår förpackning för pocketböcker, en av våra mest frekvent skickade varor, är svårslagen. Böckerna förpackas på ett sådant sätt att de i transporten inte upptar mer än minimalt mer utrymme än själva boken, detta i kontrast till branschstandarden som är att skicka böckerna i wellpapp som gör att en pocketbok oftast mer än fördubblas i volym.

Inköp

Vi är övertygade om att vårt fokus på välkända varumärken i sig har en positiv miljöpåverkan. De kvalitetstillverkare vi väljer som leverantörer har en mer utarbetad och kontrollerad produktionsprocess än vad mindre tillverkare med produktion i fjärran östern har råd att bekosta. Dessutom håller kvalitet bättre och gör att de gåvor som väljs har en längre livslängd och därigenom lägre miljöpåverkan.

Vi arbetar också aktivt med att påverka förlagen att FSC-märka (eller motsvarande) sina pocketböcker, vilket större delen av branschen idag gör.

Affärsmodellen i sig

Slutligen menar vi att vår affärsmodell i sig har en positiv inverkan på miljön, ställt i relation till den traditionella jul- eller personalgåvan. Om alla medarbetare eller kunder får en mössa, en brödrost eller en annan pryl är risken stor att större delen av gåvorna aldrig kommer till användning. Genom att istället ge bort ett gåvokort får mottagarna själva välja en produkt som de har behov av. De som har behov av en brödrost väljer en sådan, medan bordsgrannen kanske hellre vill ha två vinglas, lite te eller lakrits eller några pocketböcker att läsa.