Sedan 2005 har vi levererat långt över 1 miljon gåvokort till mer än 8 000 företagskunder runt om i Sverige. Kunderna är små och stora privata företag, statliga myndigheter, landsting och kommuner. Användningsområdet är allt från jul- och sommargåvor till kundpremier samt kund- och personalvård.

Pocketböckerna gav namnet

Till Alla hjärtans dag 2005 lanserades Pocketogram med pompa och ståt! Den ursprungliga tjänsten lät privatpersoner skicka en pocketbok till någon de tyckte om. Sortimentet bestod av ca 150 titlar och formatet på både presentförpackningen och telegramhälsningen sattes i princip från början.

Ganska snart började företag höra av sig och ville skicka ut pocketböcker till sina anställda eller kunder – antingen samma bok till alla eller lite mer varierade utskick. Tanken på ett gåvokort väcktes – och blev verklighet.

Företaget var fristående och drevs av grundarna, Thom och Fredrik, med ett antal privata investerare som delägare.

De första säljarna anställs

Med allt fler företag och organisationer som kunder uppstod behovet av en funktion som höll kontakt med kunderna och såg till så att det som beställdes levererades. Under 2006 och 2007 anställs de första säljarna, däribland Jacqueline som finns kvar än idag. Thom ville gå vidare till nya äventyr, och på hösten 2007 anställdes Richard som VD för verksamheten.

Sortimentet vidgas

På våren 2009 var DVDn fortfarande en livaktig produkt med många likheter med pocketboken. Under 2009 anställs också Stefan som säljare, även han finns kvar och är en person som många av våra kunder har löpande kontakt med. En tjänst för att skicka DVD-filmer på samma sätt lanserades under namnet Filmogram. Två år senare, 2011, introduceras tidskrifter och strax därefter ljudböcker – vi fortsätter hitta på nya kreativa namn såsom Tidskriftogram och Ljudbokogram.

På hösten 2011 förvärvas bolaget av Bonnierkoncernen.

Hösten 2011 sker också en ny revolution på sortimentsfronten och presentartiklar inom kategorierna hem, kök och fritid introduceras. Istället för att hitta på nya varumärken som Hemogram eller Presentogram bestämmer vi oss för att Pocketogram får vara samlingsnamnet på vad som nu på alla sätt får sägas vara ett fullvärdigt gåvokort!

Ständig utveckling

Under 2013 och 2014 får boksortimentet åter uppmärksamhet och sortimentet vidgas radikalt – till att omfatta pocketböcker från samtliga i Sverige pocketutgivande förlag. Några logistiska utmaningar behöver lösas för att öka sortimentet från ca 150 titlar till över 3 000, men övergången blir både smidig och uppskattad. Samtidigt har marknaden utvecklats så att fysiska ljudböcker antar en digital form – och vi följer såklart med i vågen. Här blir effekten att vi kan erbjuda tusentals digitala ljudböcker på alla gåvokortsnivåer istället för att vara begränsade till något hundratal på de högre nivåerna.

Delikatesser, till en början i samarbete med en underleverantör och sedermera i egen regi, läggs till på i gåvokortssortimentet under 2014.

Och ständig förändring

Våren 2015 bestämmer sig Bonnierkoncernen för att Pocketogram inte längre passar in i deras portfölj. Richard köper ut verksamheten och driver den vidare tillsammans med Jacqueline och Stefan.

Vid årsskiftet 2018/2019 får Richard lite hemlängtan och flyttar lager och huvudkontor till Vellinge i Skåne till lokaler som byggdes av hans farfar 1979. Därmed samlas lager, inköp, produktion och kundtjänst under ett och samma tak medan Jacqueline och Stefan fortsätter jobba från vårt säljkontor i Solna.

Och där befinner vi oss idag – ständigt med ambitionen att erbjuda våra kunder den bästa gåvokortsupplevelsen som går att finna!